Täthetsprovningar och besiktningar av lokaleldstäder med tillhörande rökkanaler utförs för att säkerställa att objekten är konstruktivt intakta och säkra ur brandtekniskt perspektiv. Vid besiktningar av nyinstallerade lokaleldstäder kontrollerar vi att de konstruerats och uppförts i enlighet med rådande bygglagstiftning eller aktuellt typgodkännandebevis och monteringsanvisning. Vi granskar installation, funktion, brandsäkerhet och miljö.

Dina förberedelser:
När vi utför besiktningar och täthetsprovningar är det viktigt att vi får åtkomst att besiktiga rökkanalen i hela sin längd.
Det betyder att du ordnar tillträde till samtliga ovanliggande
lägenheter om du bor i ett flerfamiljshus, eftersom rökkanalen passerar dessa lägenheter. Vi behöver vanligtvis endast tillträde till den aktuella “lägenhetsstammen”, dvs de lägenheter som ligger rakt ovanför din. Dessutom måste vi kunna komma åt vindsplan, förråd och och andra utrymmen som rökkanalen passerar på sin väg ut i det fria. Kring själva lokaleldstaden önskar vi ett fritt utrymme på minst en meter.
Om lokaleldstaden och eventuellt också rökkanalen är nyuppförda och typgodkända behöver vi tillgång till all dokumentation som berör objektet. Om vi inte får tillgång till tillhörande monteringsanvisningar och typgodkännandebevis, kan besiktningen ej utföras på tillfredsställande sätt.

 

täthetsprovning
Website_Design_NetObjects_Fusion

Tthetsprovning

Söderströms Ventilation & Bygg AB

              Tel: 072-522 50 10

Vi utför arbeten i #Älta, Tyresö, Haninge, Farsta, Huddinge och Stockholms län.

#Ventilation #OVK

ASCI2017_L